• English
  • Thai
Home arrow ปัญหากฏหมายarrow สืบค้นคำถามคำตอบarrow การบังคับคดี
ผู้เขียน หัวข้อ การบังคับคดี   (มีผู้อ่านแล้ว 4142 ครั้ง)
ประชากรทั่วไป
Full Member
***
กระทู้: 175


ดูรายละเอียด อีเมล์
การบังคับคดี
« เมื่อ   03 มีนาคม 2551

หญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชายอเมริกันในประเทศไทย ไม่เคยเดินทางไปอเมริกา ไม่เคยทำวีซ่าถาวร แต่งงานมาห้าปี มีลูกหนึ่งคนอายุสี่ขวบ สามีฟ้องหย่าที่ศาลไทย ศาลตัดสินให้หย่าได้ โดยให้ฝ่ายชายเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร หลังจากได้รับคำสั่งศาล ฝ่ายชายหนีกลับอเมริกา ในกรณีอย่างนี้ สามารถใช้คำสั่งศาลเพื่อยื่นบังคับคดีในอเมริกาได้หรือไม่คะ ถ้าได้มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง หรือมีหนทางใด กรุณาแนะนำด้วย ขอบคุณค่ะ
« ถาม: 03 มีนาคม 2551 »

lawaid1
Full Member
***
กระทู้: 145


ดูรายละเอียด อีเมล์
Re:การบังคับคดี
« ตอบ#1   03 มีนาคม 2551

เรียน คุณ LS
   ตามคำถามของคุณ เป็นกรณีที่ศาลไทยมีคำพิพากษาให้คุณและสามีชาวอเมริกันหย่ากันได้ โดยให้สามีเป็นผู้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร แต่เนื่องจากฝ่ายชายหนีกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้ว จึงมีปัญหาว่าคำพิพากษาของศาลไทยดังกล่าว จะบังคับกับสามีของคุณที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่
   ในเรื่องการบังคับตามคำพิพากษานี้ ปกติจะบังคับคดีตามคำพิพากษาได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่จะบังคับตามคำพิพากษาในต่างประเทศได้ด้วย ประเทศไทยต้องทำความตกลงระหว่างประเทศกับประเทศนั้นๆ หรือกับประเทศภาคีอนุสัญญาในเรื่องการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยไม่ได้มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ หรือทำความตกลงระหว่างประเทศกับประเทศใดๆ ในเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ดังนั้นคำพิพากษาของศาลไทย ที่ให้สามีของคุณจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู จึงไม่สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินของสามีคุณที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ จะบังคับได้เฉพาะแต่เพียงทรัพย์สินของสามีคุณที่อยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น
   อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณประสงค์จะให้มีการบังคับคดีกับสามีของคุณตามคำพิพากษาศาลดังกล่าว คุณอาจจะลองไปยื่นฟ้องต่อศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาให้รับรองและบังคับตามคำพิพากษาของศาลไทยดังกล่าวดูก็ได้ แต่ก็ไม่มีบทบังคับใดให้ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องรับรองและบังคับตามคำพิพากษาของศาลไทย โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญว่าจะรับรองและบังคับให้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความตกลงระหว่างกันในเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น
« ตอบ #1 ถาม: 03 มีนาคม 2551 »

พิมพ์
Poll
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
   มากที่สุด
   มาก
   ปานกลาง
   น้อย
   น้อยที่สุด

2. ท่านคิดว่าการให้บริการนี้มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด
   มากที่สุด
   มาก
   ปานกลาง
   น้อย
   น้อยมาก

3. ท่านคิดว่าระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ตของสำนักงานอัยการสูงสุดมีความสะดวกในการเข้าใช้บริการมากน้อยเพียงใด
   มากที่สุด
   มาก
   ปานกลาง
   น้อย
   น้อยที่สุด

4. ข้อเสนอแนะ
   

      
 


FOOTER INFORMATION
Privacy Policy  |  ข้อยกเว้นความรับผิด
Start at 1 July 2008