Item title เอกสารโหลดได้
ความรู้ทั่วไป
pdf คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา (สำหรับพนักงานอัยการเล่ม 2)

pdf ถาม - ตอบ ปัญหากฎหมายของคนไทยในต่างแดนผ่านอินเทอร์เน็ต เล่ม 2

pdf คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษา (สำหรับประชาชน ฉบับการ์ตูน)

pdf ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมายของคนไทยในต่างแดนผ่านอินเทอร์เน็ต เล่ม 1

pdf พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับ ภาษาอังกฤษ)

pdf พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับ ภาษาไทย)

pdf กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ

pdf คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน

pdf คู่มือกฎหมายแรงงานไทยในต่างแดน

pdf คู่มือการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอดส์ และรวมกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

pdf กฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ (ฉบับใหม่เล่มสีชมพู)

pdf คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับพนักงานอัยการ
คู่มือคนไทยในต่างประเทศ
pdf การหย่าในประเทศสเปน (getting divorced in spain)

pdf คู่มือวิทยากร การอบรมคนหางานฯ วิชา สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานไทยเมื่อไปทำงานต่างประเทศ

pdf คู่มืออบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ : ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานฮ่องกง จัดทำโดย กรมการจัดหางาน

pdf คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

pdf คู่มืออยู่สบายๆ ในเกาหลี จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

pdf คู่มือคนไทยในอิตาลี จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

pdf คู่มือคนไทยในโปรตุเกส จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน

pdf คู่มือคนไทยในสิงคโปร์ จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พ.ศ. 2552

pdf คู่มือคนไทยในอินเดีย (เดลีและเขตอาณา) จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

pdf คู่มือการเดินทางไปเยอรมนี

pdf คู่มือสำหรับคนไทยฉบับกระเป๋า จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

pdf ข้อควรทราบเกี่ยวกับการหย่าในประเทศสวีเดน

pdf สรุปสาระสำคัญของกฎหมายนิวซีแลนด์ที่คนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ควรรู้

pdf ถาม - ตอบ ปัญหากฎหมายของคนไทยในประเทศออสเตรเลีย

pdf คู่มือคนต่างชาติในไต้หวัน จัดทำโดย หอตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่ในเมืองไทเป

pdf คู่มือคนไทยในเยอรมนี จัดทำโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

pdf คู่มือคนต่างชาติในญี่ปุ่น จัดทำโดย สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ

pdf คู่มือคนไทยในออสเตรเลีย จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย

pdf คู่มือถาม-ตอบ งานกงสุล
คู่มือคนไทยในสหราชอาณาจักร
pdf กฎหมายครอบครัว ประเทศสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ.1986

pdf คู่มือคนไทยในสหราชอาณาจักรฯ จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

pdf คู่ชีวิตเพศเดียวกัน (civil partnership)

pdf ประสบการณ์การไปพิมพ์ลายนิ้วมือประกอบการขอวีซ่าและทำบัตรประจำตัวในประเทศอังกฤษ

pdf เมื่อชีวิตสมรสสิ้นสุดลง

pdf สัญญาก่อนสมรส หรือก่อนการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน

pdf ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสมรสในประเทศอังกฤษ

pdf การแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายมรดกของอังกฤษ

pdf ข้อคิดสำหรับหญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่ง

pdf คำแนะนำ 8 ประการ เรื่องวีซ่าสำหรับหญิงไทยที่อยากมีแฟนฝรั่ง

pdf แย่งลูกกับสามีชาวอังกฤษ

pdf เงินสงเคราะห์บุตรในประเทศอังกฤษ (child benefits in united kingdom)

pdf ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการหย่าในอังกฤษ
การถือครองที่ดินของคนต่างชาติและคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ
pdf การได้มาซึ่งที่ดิน และคำแนะนำการใช้หนังสือเดินทาง ๒ เล่ม

pdf สิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว

pdf การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 96

pdf การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93

pdf การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว
การรับบุตรบุญธรรม อำนาจการปกครองบุตร
pdf การรับบุตรบุญธรรม

pdf อำนาจการปกครองและการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ
ความรู้เกี่ยวกับวีซ่า
pdf ความรู้เกี่ยวกับวีซ่า