ข่าวประชาสัมพันธ์

กฏหมายฝรั่งเศส

แหล่งรวมกฎหมายที่ให้บริการสาธารณะของรัฐบาลฝรั่งเศส (legifrance.gouv.fr)

แหล่งรวมกฎหมายฝรั่งเศส(droit.org)

แหล่งรวมข้อมูลและคำบรรยายกฎหมายฝรั่งเศส(infotheque.info)

หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส(gallica.bnf.fr)

ศาลฎีกา (Cour de Cassation)

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

รัฐกิจจานุเบกษา

กระทรวงยุติธรรม

สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ(Conseil d’État)

เจ้าพนักงานบังคับคดี

กฎหมายครอบครัว

กฎหมายการแพทย์

กฎหมายศาสนา

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านกฎหมายมหาชน

แหล่งข้อมูลบริการสาธารณะของรัฐบาลฝรั่งเศส

แหล่งรวมความรู้ในด้านต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส

แหล่งจำหน่ายหนังสือกฎหมายเก่าของฝรั่งเศส (la Mémoire du Droit- Galaxidion)

กฏหมายประเทศอื่นๆ

กฎหมาย

Australian Family Law Act 1975

Austrian Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses

เว็บไซต์

World Legal Information Institute

World Law Guide (Lexadin)

Guide to Foreign and International Legal Databases (NYU Law School)

The American Society of International Law - Electronic Resources for International Law

Asian Legal Information Institute

Politics and Government around the world

Legal Information Institute at Cornell Law School (ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ)

U.S. Department of State - BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS (ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว เด็ก และวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา)

U.S. Citizenship and Immigration Services (ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ และการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา)

ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ศาลยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Australian Treaties Library (ประเทศออสเตรเลีย)

Australian Legal Information Institute (ประเทศออสเตรเลีย)

Australian Government Attorney-General's Department (แหล่งรวมกฎหมายของรัฐบาลออสเตรเลีย)

Australian Government : Department of Immigration and Citizenship (กฎหมายการเข้าเมืองและสัญชาติของประเทศออสเตรเลีย)

Gateway to Australian Legal Resources

Canadian Legal Information Institute (ประเทศแคนาดา)

Singapore Statutes Online (ประเทศสิงคโปร์)

กฏหมายสหราชอาณาจักร

กฎหมาย

English Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975

English Family Law Act 1996

เว็บไซต์

The UK Statute Law Database

Intute Resource Discovery Network

Her Majesty's Courts Service (แหล่งให้บริการความรู้ด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของศาลอังกฤษ)

The Scottish Government Justice (แหล่งรวมกฎหมายของรัฐบาลสกอตแลนด์)

กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และอนุสัญญา

กฎหมาย

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
Universal Declaration of Human Rights

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
Convention on the Rights of the Child

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
International Covenant on Civil and Political Rights

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

เว็บไซต์

International Trade Law

International Maritime Law

Private International Law

Centre de recherches et d' Études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire

Guide to Foreign and International Legal Databases (NYU Law School)

The American Society of International Law - Electronic Resources for International Law

U.N. (United Nations) Materials

Collection of Conventions, Treaties and other instruments

Environmental Law

International Court of Justice

International Labor Law

International Atomic Energy Agency

International Criminal Court

ผู้บริหาร สฝคป.

suwimol

นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร click mini

b9 bn 02a
b11 bn 02b
b12 bn 02c
b13 bn 02d
b15 bn 03b
b10 bn 03a

b16 bn 03c

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
bn01
bn02
bn04
bn03
bn05
bn05
ชุมชนต่างประเทศ

usl.pngneterland.pngswitz.pngnewzeland.pngNew-UK.png

Visitors Counter Start At July 2008
8534318
TodayToday24
YesterdayYesterday156
This_WeekThis_Week284
This_MonthThis_Month2339
All_DaysAll_Days8534318