• English
  • Thai

Home arrow ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารรณรงค์หาเสียงการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิก Human Rights Council (HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๑๗ ของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 10 - 18 จาก 94
ข่าวสาร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 - 2551 โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
โดยการสนับสนุนของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |  ข้อยกเว้นความรับผิด
Start at 1 July 2008