ผู้เขียน หัวข้อ: สัญญาก่อนสมรส และการซื้อที่ดินหลังสมรส  (อ่าน 445 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 573
  • อีเมล์
                   คุณขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญาก่อนสมรสระหว่างคุณ (หญิงชาวไทย) กับคู่สมรสชาวสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา (มลรัฐ Massachusetts) ว่าจำเป็นต้องใช้ทนายชาวไทยเพื่อร่างสัญญาและเป็นพยานในการทำสัญญาหรือไม่ และหลังจากการทำสัญญาก่อนสมรสแล้วนั้นหากคุณต้องการซื้อที่ดินในประเทศไทยโดยใช้เงินส่วนตัวของคุณ (หญิงชาวไทย)ทั้งหมด ฝ่ายชายชาวสหรัฐอเมริกาจะยังต้องเซ็นใบยินยอม หรือใบมอบอำนาจอีกหรือไม่

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 573
  • อีเมล์
Re: สัญญาก่อนสมรส และการซื้อที่ดินหลังสมรส
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 มิถุนายน, 2018, 10:33:50 AM »
สฝคป. ขอเรียนแนะนำดังนี้
คุณให้ข้อมูลมาว่าคุณตั้งใจจะจดทะเบียนสมรส และทำสัญญาก่อนสมรส(Prenuptial agreement)ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ที่มลรัฐ Massachusetts ดังนั้นคุณควรใช้ทนายความท้องถิ่นชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความรู้และเชี่ยวชาญในสาระสำคัญของกฎหมายท้องถิ่นของมลรัฐ Massachusetts โดยควรพิจารณาจากเหตุผลดังนี้
๑.สัญญาก่อนสมรส เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา อันเป็นการกำหนดเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ซึ่งต้องทำก่อนที่จะมีการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย สัญญาก่อนสมรสจะมีประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินอยู่ก่อนสมรสเพราะจะช่วยป้องกันการโต้แย้งในกรณีที่มีการหย่าร้างว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสหรือไม่  ทั้งนี้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกฎหมายของมลรัฐ Massachusettsสัญญาก่อนสมรส (Prenuptial agreement)มีจุดประสงค์ต้องการ
(๑) แยกเรื่องการเงินของคู่สมรสออกจากกัน เนื่องจากกฎหมายระบุว่า ทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างการแต่งงานถือว่าเป็นสินสมรส เวลาหย่า ถ้ามีการทำสัญญาก่อนสมรสไว้ ก็ตกลงจัดการจัดการทรัพย์สินไปตามนั้น ซึ่งบางครั้งคู่สมรสอาจจะกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาก่อนสมรส ยกเว้นหรือแตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายของท้องถิ่นมลรัฐ เช่น ยกเว้นบทบัญญัติ กฎหมายมรดกของมลรัฐ Massachusetts บางข้อ เป็นต้น
(๒) ป้องกันคู่สมรสฝ่ายหนึ่งจากปัญหาเรื่องหนี้ที่อีกฝ่ายหนึ่งก่อไว้เพราะต้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส มิฉะนั้นครึ่งหนึ่งจะโดนยึดไปชำระหนี้
(๓) จัดการทรัพย์สินให้บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อน ตามสัญญาก่อนสมรสที่ระบุไว้
(๔) รักษาทรัพย์สินบางส่วนไว้ให้ครอบครัว เช่น ธุรกิจที่ครอบครัวตั้งขึ้นมา โดยระบุลงไปในสัญญาก่อนสมรส
นอกจากนั้นการทำสัญญาก่อนสมรสในรัฐ Massachusetts จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย มิฉะนั้นศาลจะถือว่า ข้อตกลงตามสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลบังคับได้แก่
(๑) ทั้ง๒ฝ่าย จะต้องแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลรายละเอียดรวมถึงเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงิน รายได้ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ผลประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆทุกประเภท และหนี้สินทั้งหมดที่ฝ่ายตนมี
(๒) ทั้ง๒ฝ่าย จำเป็นจะต้องมีทนายความเป็นตัวแทนในการเจรจา และทำความเข้าใจให้ถ่องเเท้ ในเรื่องของ ความหมาย เงื่อนไข ข้อตกลงและข้อบังคับที่ชัดเจน รวมถึงภาระที่ต้องปฏิบัติอีกทั้งสิทธิเเละหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อมีการบังคับตามสัญญาฯ
(๓) ทั้ง๒ฝ่าย จะต้องลงนามในสัญญาก่อนสมรสโดยมีเจตนาอิสระและมีความสมัครใจโดยไม่ถูกกดดัน บีบบังคับ หรือ ถูกขู่เข็ญหรือประทุษร้ายด้วยประการใดๆจากอีกฝ่ายเพื่อให้ยินยอมลงนามมิเช่นนั้นเหตุดังกล่าว จะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาสั่งให้ข้อตกลงตามสัญญาก่อนสมรสข้อนั้นไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ที่มา:http://www.NoLo.com/adventisers/LawtersDirectory
๒.สำหรับ กรณีที่ภายหลังจากการทำสัญญาก่อนสมรสเเล้ว ฝ่ายหญิงชาวไทยต้องการจะไปซื้อที่ดินในประเทศไทยโดยใช้เงินส่วนตัวของฝ่ายหญิงทั้งหมดนั้นไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายชายชาวสหรัฐอเมริกาเซ็นใบยินยอมหรือใบมอบอำนาจอีกเนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดินของไทยมีบทบัญญัติห้ามคนต่างชาติเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้นกรณีที่ชาวไทยซึ่งเป็นคู่สมรสของชาวต่างชาติ จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้ดังนี้
กรณีซื้อที่ดิน
๒.๑ กรณีคู่สมรสต่างด้าวอยู่ในประเทศไทย
กรณีคนต่างด้าวเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้คนไทยและคู่สมรสต่างด้าวยืนยันเป็นลานลักษณ์อักษรร่วมกัน ในหนังสือรับรอง(ตามเเบบที่ กรมที่ดินกำหนด) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบียนสิทธิเเละนิติกรรมว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส(หนังสือที่ มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒)
๒.๒ กรณีคู่สมรสต่างด้าวอยู่ต่างประเทศ
กรณีคู่สมรสต่างด้าวอยู่ต่างประเทศ และไม่สามารถไปบันทึกถ้อยคำในหนังสือรับรองตามแบบที่กรมที่ดินกำหนดให้คนต่างด้าวเดินทางไปติดต่อเพื่อสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึกถ้อยคำคู่สมรสต่างด้าวไว้ในหนังสือรับรองดังกล่าวว่าเงินทั้งหมดที่คนไทยนำไปซื้อที่ดินนั้น เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของคนไทย มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกันแล้วในเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค รับรองว่าบุคคลที่ทำหนังสือนั้นเป็นคู่สมรสหรืออยู่กินฉันสามีภริยากับคนไทยจริง แล้วให้ผู้จะซื้อที่ดินนำต้นฉบับหนังสือรับรองมามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำการจดทะเบียนสิทธิเเละนิติกรรมต่อไป(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท0510/ว 23245 ลงวันที่22 สิงหาคม 2546)
สำหรับการบันทึกถ้อยคำในหนังสือรับรอง ตามแบบดังกล่าวข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสอบสวนอาชีพรายได้ของผู้ขอหรือที่มาของเงินแต่อย่างใด (หนังสือกรมที่ดินที่ มท 0710/ว 16051 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2543)
อนึ่ง ในกรณีที่คนไทยที่มีคู่สมรสทั้งชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า เงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของตน ตามมาตรา 1471 และมาตรา 1472 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับคนไทยต่อไปได้ โดยไม่ต้องบันทึกถ้อยคำคนไทยและคู่สมรสต่างด้าว ตามแบบดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างใด (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 33259 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547)     
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ