ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวีซ่าให้บุตรติดตามมารดาเข้าไปพำนักประเทศเยอรมัน  (อ่าน 678 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
              คุณขอคำปรึกษาเรื่องการนำบุตรชาวไทยอายุ ๑๒ ปี และ ๑o ปี ที่เกิดจากสามีเก่าชาวไทย ไปพำนักในประเทศเยอรมันกับคุณ และสามีเยอรมันซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่มีบุตรด้วยกัน ๑ คน เป็นลูกครึ่งเยอรมัน ขณะนี้สามีชาวเยอรมันป่วยและดำรงชีพด้วยเงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือจากรัฐ

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ขอเรียนว่าการขอนำบุตรเข้ามาอยู่อาศัยกับท่านในประเทศเยอรมนี ท่านจะต้องยื่นคำร้องที่สถานทูตเยอรมันในประเทศที่บุตรของท่านพำนักอยู่คือประเทศไทย โดยต้องแสดงหลักฐานสำคัญดังนี้
               •   หลักฐานแสดงสถานสภาพการมีถิ่นที่อยู่ระยะยาวที่มั่นคงสำหรับตัวคุณและบุตรในประเทศเยอรมนี
               •   หลักฐานแสดงสถานภาพการเงินของคุณในการดำรงชีพอย่างมั่นคงเพียงพอสำหรับคุณและบุตรในประเทศเยอรมนี
               •   กรณีที่จำเป็นจะต้องนำหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อุปการะเลี้ยงดูบุตร แต่เพียงผู้เดียวซึ่งกฎหมายรับรองหรือคำพิพากษาของศาลไทยมาแสดงด้วย
               •   เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นของบุตร (หนังสือเดินทาง สูติบัตร ฯลฯ) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตเยอรมันในประเทศไทย
      สำหรับอำนาจการปกครองบุตรนั้น หากคุณไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับสามีเก่าอำนาจปกครองบุตรย่อมเป็นของคุณ แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขอให้ศาลพิพากษาให้อำนาจปกครองบุตรเป็นของคุณอีก ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๔๖ ซึ่งกำหนดว่าเด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น
               อนึ่งหากคุณได้จดทะเบียนสมรสกับสามีชาวเยอรมันแล้ว น่าจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐบาลเยอรมันในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของชาวเยอรมันอย่างเต็มที่ เช่นมีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเลี้ยงดูบุตรสัญชาติเยอรมัน สิทธิการได้รับอนุญาตให้พำนักหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการได้รับอนุญาตให้หางานประจำที่จะทำให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงในประเทศเยอรมัน หลังจากที่คุณมีถิ่นที่อยู่ระยะยาวอันเป็นหลักแหล่ง และมีฐานะทางการเงินในการดำรงชีพที่มั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งฐานะทางการเงินของสามีชาวเยอรมัน โอกาสที่วีซ่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกงสุลหรือสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็มีสูงขึ้น
               อย่างไรก็ตามการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็น ดุลพินิจ และ คำวินิจฉัยของ กงสุล หรือเจ้าหน้าที่สถานทูต ซึ่งคุณควรสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยต่อไปด้วย


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ