ผู้เขียน หัวข้อ: ฟ้องบิดาชาวเยอรมันขอให้รับเด็กเป็นบุตร  (อ่าน 463 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
                 คุณขอคำปรึกษา กรณีที่บุตรซึ่งเกิดในประเทศไทย ปัจจุบันมีอายุ ๑๗ ปี มีความประสงค์จะฟ้องบิดาซึ่งมีสัญชาติเยอรมันแต่ไปทำงานประจำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้รับรองว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
Re: ฟ้องบิดาชาวเยอรมันขอให้รับเด็กเป็นบุตร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 เมษายน, 2018, 02:16:31 PM »
สฝคป. ขอเรียน
      ว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้บิดาของคุณซึ่งทำงานประจำอยู่ต่างประเทศนั้นแม้บิดาของคุณจะไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรแต่หากทราบสถานที่ทำงานซึ่งสามารถติดต่อได้อย่างแน่นอนก้สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายไทยไม่จำเป็นต้องใช้ สำเนาทะเบียนราษฎร์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของบิดา เนื่องจาก ป.พ.พ. มาตรา ๓๘ กำหนดว่า
      “ถ้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไป หรือมีหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้น”
      ทั้งนี้ การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่บิดาของคุณ ต้องทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาล โดยโจทก์ต้องทำคำแปลหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตั้งต้นคดีที่จะส่งเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำรับรองคำแปลว่าถูกต้องยื่นต่อศาลพร้อมกับคำรับรองดังกล่าวและวางเงินค่าใช้จ่ายไว้ต่อศาลตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตั้นต้นคดีให้แก่จำเลย ณ สำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๘๓ ทวิ ๘๓ จัตวา ๘๓ สัตต และ ๘๓ อัฏฐ
      เนื่องจากบิดาของคุณเป็นชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมันกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องขอให้รับรองบุตรนอกสมรสให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของประเทศเยอรมัน นั้น เดิม “มารดา” ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว แต่ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เป็นต้นไป กฎหมายใหม่คือ section 1626 No. 1 BGB          (๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) แก้ไขโดย section 1626 b II  BGB, section 1626 d I BGB (พฤษภาคม ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน
      กำหนดได้ให้ทั้งบิดาและมารดามีอำนาจปกครองบุตรนอกสมรสร่วมกัน โดยที่บิดาไม่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตร บิดาก็มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายคือหน้าที่รับผิดชอบส่งเสีย และมีอำนาจปกครองบุตรด้วย นอกจากนั้นบุตรยังมีสิทธิในมรดกของบิดาเช่นเดียวกับบุตรที่ชอบด้วย


กฎหมาย ถ้าบิดาไม่ยอมรับโดยดีว่าตนเป็นบิดาของบุตร มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองเด็กสามารถยื่นขอศาลให้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรได้ นอกจากนี้
      อำนาจปกครองบุตร
      ถ้ามารดามีเหตุผลเชื่อได้ว่าจะเป็นผลดีต่อเด็กหากไม่ให้บอดามีอำนาจปกครองต่อไปก็สามารถร้องขอต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนถอนอำนาจปกครองจากบิดาได้
      คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. https://sites.google.com/site/thaicenter99com/siththi-khxng-luk-ni-yexrmni/but-nxk-smrs-laea-kar-cd-thabeiyn-rabrxng-butr
๒. https://andreasmoaer.blog/2012/09/1/9/10-fag-child-custody-law-Germany/
๓. ดูรายละเอียดของ section 1626 No.1 BGB, section 1626 a BGB, section 1626 b II  BGB, section ๑๖๒๖ d I BGB ไดที่ เว็บไซด์ ของ สฝคป.

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ