ผู้เขียน หัวข้อ: หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน  (อ่าน 414 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
เรียนสอบถาม..

ถึง..ผู้เกี่ยวข้อง

ดิฉันมีปัญหาไม่เข้าใจอยากเรียนถามว่า

ดิฉันมีแฟนเป็นชาว Sweden และดิฉันกำลังจะเดินทางไปประเทศ Sweden โดยวีซ่าเยี่ยมแฟน

อยากสอบถามว่า" เราสามารถจะไปจดทะบียนสมรส"ที่สวีเดนได้เลยหรือเปล่าค่ะ

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: หลักเกณฑ์การจดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 มีนาคม, 2018, 02:22:00 PM »
๑. การสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย จะกระทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่มีคู่สมรสอยู่ในขณะที่ทำการสมรส โดยคู่สมรสแสดงความประสงค์ขอจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติรับรอง การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้”  ดังนั้น การสมรสย่อมมีผลสมบูรณ์ โดยยื่นคำขอจดทะเบียนสมรสได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ คุณจึงสามารถเลือกจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายสวีเดนก็ได้ เพราะการสมรสในประเทศสวีเดนนั้นทางการไทยยอมรับ และทางการของสวีเดนก็ยอมรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
                  ในกรณีที่คุณเลือกจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสวีเดน การสมรสในสวีเดนจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าพิธีสมรสตามพิธีศาสนา (Kyrklig vigsel) หรือตามพิธีราษฎร์ (Borgerlig vigsel) โดยที่การสมรสมีขึ้นได้ทั้งระหว่าง ชายกับหญิง ชายกับชาย และหญิงกับหญิง โดยก่อนการสมรสจะมีการตรวจสอบว่า คู่สมรสมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งกฎหมายสวีเดนกำหนดเงื่อนไขในการสมรสไว้ ๓ คือ คู่สมรสต้องมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องไม่เคยสมรสมาก่อนหรือเคยสมรสมาก่อนแต่ได้หย่าแล้ว และจะต้องไม่เป็นญาติที่ใกล้ชิดกัน ดังนั้น หากคุณกับแฟนมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขก็สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสวีเดนได้
เมื่อคุณจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว คุณและสามีมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันในฐานะภริยาและสามีโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายของทั้งสองประเทศระบุไว้   
                  ๒. ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนสมรส กรณีที่จะทําการสมรสในประเทศสวีเดน ก่อนเดินทางไปประเทศสวีเดน ให้ขอใบรับรองความเป็นโสดจากอําเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่ แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสวีเดน เพื่อใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรส และเมื่อได้จดทะเบียนสมรสในประเทศสวีเดนแล้ว สิ่งที่จะต้องทําคือ แปลใบทะเบียนสมรสและหลักฐานแสดงสถานภาพบุคคล (Personbevis) เป็นภาษาไทย แล้วนําไปให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มรับรอง เมื่อมาถึงประเทศไทยจะต้องนําไปให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองอีกทีหนึ่ง แล้วจึงนําไปยื่นขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่อําเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่หรือที่เรียกว่า การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว เพื่อเป็นหลักฐานต่อทางการไทยว่าได้สมรสแล้ว

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ