ผู้เขียน หัวข้อ: การหย่าในประเทศฟินแลนด์  (อ่าน 790 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
การหย่าในประเทศฟินแลนด์
« เมื่อ: 09 มีนาคม, 2018, 02:16:20 PM »
         คุณขอคำปรึกษาเรื่องการหย่าในประเทศฟินแลนด์ โดยให้ข้อมูลมาว่าอยู่กับสามีชาวฟินแลนด์ในประเทศฟินแลนด์มาได้ ๙ ปี จนมีบุตรด้วยกัน ๒ คน แต่ขณะนี้สามีจะขอหย่า จึงอยากทราบเรื่องการขอแบ่งสินสมรส รวมทั้งสิทธิอื่นๆ หลังการหย่าตามกฎหมายฟินแลนด์นั้น

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
Re: การหย่าในประเทศฟินแลนด์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 09 มีนาคม, 2018, 02:17:14 PM »
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนหลักเกณฑ์การหย่า และผลของการหย่าตามกฎหมายฟินแลนด์ ดังนี้
การหย่าร้าง (Avioero) และผลกระทบ
สถานภาพการสมรสจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการหย่าร้าง คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายสามารถยื่น คำร้องขอหย่าร้างได้ที่สำนักงานศาลในเขตที่ตนมีถิ่นพำนักอยู่ โดยปกติสำนักงานศาลจะดำเนินการหย่าร้างโดยพิจารณาจากคำร้อง และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ยื่น โดยไม่จำเป็นต้องนำเรื่องขึ้นศาล
ในปัจจุบันการยื่นคำร้องขอหย่าร้างไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงความจำนง              ก็เพียงพอแล้ว หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องขอหย่าร้างเพียงฝ่ายเดียว สำนักงานศาลจะส่งเอกสาร แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบ และเปิดโอกาสให้ดำเนินการโต้แย้งได้ในบางกรณี ถึงแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมรับการหย่าร้างแต่ก็สามารถตัดสินให้การหย่ามีผลตามกฎหมายได้
ระยะเวลาที่ให้คู่สมรสไปไตร่ตรอง (Harkinta-aika)
   หลังยื่นคำร้องขอหย่าร้าง สำนักงานศาลจะเริ่มต้นนับระยะเวลาให้ผู้ร้องไปไตร่ตรองการขอหย่าร้าง          ให้รอบคอบเป็นเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ยืนยันความจำนงขอหย่าร้างในขั้นตอนสุดท้ายไปยังสำนักงานศาลอีกครั้งหนึ่ง หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอหย่าร้างครั้งแรก การพิจารณาการหย่าร้างจะถือเป็นโมฆะ และต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น
   ในช่วงระยะเวลาไตร่ตรอง คู่สมรสทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องแยกกันอยู่ สำหรับการเข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องครอบครัว (Perheasioiden sovittelu) กับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เป็นเรื่องของความสมัครใจของ    แต่ละฝ่าย
สำหรับกรณีที่คู่สมรสแยกกันอยู่มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนยื่นคำร้องขอหย่าร้าง การหย่าร้างจะมีผลทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอระยะเวลาสำหรับการไตร่ตรองอีกหกเดือน
การเลี้ยงดูบุตรที่มีอายุต่ำหว่า ๑๘ ปี (Alaikaiset lapset)
ในขณะที่ดำเนินการหย่าร้าง คู่สมรสสามารถยื่นข้อตกลงระหว่างกันเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี การอยู่อาศัยของบุตร ค่าเลี้ยงดูบุตรและสิทธิในการเข้าพบบุตรของอีกฝ่าย หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยโดยพิจารณาตามคำร้องขอ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งทรัพย์สิน
ในขณะที่ดำเนินการหย่าร้าง หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการจัดแบ่งทรัพย์สิน คู่สมรสสามารถยื่นเรื่องขอแบ่งทรัพย์สินที่มีร่วมกันได้ สำหรับทรัพย์สินที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายหามาได้ระหว่างสมรสนั้น       โดยปกติจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ยกเว้นกรณีที่มีการทำข้อตกลงก่อนการสมรส ซึ่งระบุกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเป็นอย่างอื่น โดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการแบ่งทรัพย์สินจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการ     โดยศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยในขั้นสุดท้าย
ในกรณีที่คู่สมรสมีความขัดแย้งกัน ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และไม่สามารถตกลงกันได้ว่า ฝ่ายใดจะเป็น   ฝ่ายย้ายออกไปจากบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัย โดยพิจาณาจากความจำเป็นเรื่องที่พักอาศัยของแต่ละฝ่าย และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบต่อใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์
   ในกรณีที่ท่านสมรสกับชาวฟินแลนด์ และยังไม่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศฟินแลนด์ หากท่านยื่นคำร้องขอหย่าร้าง และไปยื่นเรื่องเพื่อขอต่อใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ ท่านอาจมิได้รับการต่ออายุและอาจต้องย้ายกลับประเทศไทย ยกเว้นกรณีที่มีบุตรร่วมกัน ท่านสามารถยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตมีถิ่นพำนักฯ  เพื่อดูแลบุตรได้
   อนึ่ง สฝคป. ขอเรียนว่าหลักเกณฑ์ที่แจ้งให้ทราบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งท่านสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ในการหย่า การยื่นเรื่องฟ้องร้อง ฯลฯ และขอรับคำปรึกษาได้จากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในเขตพื้นที่ท่านมีถิ่นพำนักอาศัย (Oikeusaputoimisto)   โดยขอนัดเวลาเข้าพบเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้บริการล่ามแปลภาษาได้
แหล่งข้อมูล  : http://www.lakiopas.com/lakittietoa/avioero/
และจากหนังสือชื่อ “อยู่ดีมีสุขในประเทศฟินแลนด์ หน้า ๑๖ - ๒๑”

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ