ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายสมรสของฮ่องกง  (อ่าน 1100 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
ขอสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายสมรสของฮ่องกง
« เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์, 2018, 11:00:30 AM »
              ตามที่คุณได้สอบถามมาว่า คุณได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายคนไทยตามกฎหมายของฮ่องกง มีบุตรด้วยกัน 1 คนระหว่างที่แยกกันอยู่เขาไปมีภริยาอีกคนเป็นคนไทยเช่นกันมีบุตรฝาแฝด 2 คน คุณต้องการหย่าและเรียกร้องค่าชดเชยจากทั้งคู่จะสามารถทำได้หรือไม่  เขาทั้งคู่ทำงานที่ต่างประเทศ มีมารดาของฝ่ายหญิงอาศัยอยู่ที่ไทยมีฐานะจากการที่สองคนส่งเสีย  ตอนนี้ที่ทราบคือฝ่ายชายได้ซื้อรถยนต์แต่ไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อใครเป็นเจ้าของรถ  ส่วนฐานะอย่างอื่นของฝ่ายชายไม่มีทรัพย์สิน

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายสมรสของฮ่องกง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์, 2018, 11:09:19 AM »
           สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.)พิจารณาแล้วขอเรียนตอบดังนี้
การที่คุณได้จดทะเบียนสมรสกับสามีชาวไทยที่ประเทศฮ่องกงนั้นตามป.พ.พ.มาตรา1459 บัญญัติว่า  การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน  หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้”  ดังนั้นการที่คุณและสามีซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยได้จดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายฮ่องกงนั้น ก็ถือได้ว่าคุณสองคนได้จดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
           การที่สามีคุณและคุณได้แยกกันอยู่และสามีคุณได้ไปมีภริยาอีกคนและคุณต้องการหย่า   คุณก็สามารถฟ้องหย่าสามีคนไทยโดยอาศัยเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้   โดยตามข้ออ้างที่คุณอ้างว่า  คุณและสามีแยกทางกัน และสามีคุณได้ไปมีภริยาใหม่อีกคนนั้น ต้องตาม ป.พ.พ.มาตรา  1516 (1)  สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
           (4/2)  สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
ส่วนกรณีที่คุณถามว่า  คุณจะเรียกร้องค่าชดเชยจากสามีคุณและภริยาใหม่ของคุณได้หรือไม่นั้น    ขอเรียนว่า  ตามป.พ.พ.มาตรา 1523  บัญญัติว่า  “เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516(1)ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อ  หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น”
จะเห็นได้ว่าการที่คุณจะฟ้องร้องภริยาใหม่ของสามีได้คุณต้องฟ้องหย่าสามีก่อนและศาลต้องพิพากษาให้หย่ากันก่อน  แต่อย่างไรก็ตามการฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุสามียกย่องหญิงอื่นฉันภริยาและการฟ้องเรียกค่าชดเชยจากภริยาใหม่ของสามีนั้นอยู่ภายใต้อายุความการฟ้องคดี 1 ปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างได้รู้  ตามป.พ.พ.มาตรา 1529 ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา 1516(1)(2)(3)หรือ(6)หรือมาตรา 1523 ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง”
         ดังนั้น  การฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุหย่าว่าสามีของคุณยกย่องหญิงอื่นฉันภริยานั้น  คุณต้องดูเรื่องอายุความให้ดีว่าขาดอายุความการฟ้องคดีหรือไม่ แต่ทั้งนี้คุณอาจฟ้องหย่าสามีโดยอาศัยเหตุแยกกันอยู่ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516(4/2)
          อย่างไรก็ดีหากคุณจะฟ้องสามีและแฟนใหม่ต่อศาลในประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นศาลที่สามีและแฟนใหม่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบันคุณก็สามารถฟ้องได้โดยปรึกษาทนายความในประเทศฮ่องกงหรือทนายความในประเทศไทยที่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือจีนกวางตุ้งดำเนินการทำคำฟ้องยื่นต่อศาลยังประเทศฮ่องกงได้ เพื่อจะได้สามารถบังคับกับทรัพย์สินของสามีและแฟนใหม่ที่อยู่ต่างประเทศได้

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ