ผู้เขียน หัวข้อ: ลูกสาวถือสัญชาติอเมริกาเสียชีวิต แม่อยู่เมืองไทยเป็นผู้รับผลประโยชน์ประกัน?  (อ่าน 611 ครั้ง)

Su

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • อีเมล์
รบกวนแนะนำค่ะ ลูกสาวถือสัญชาติอเมริกาเสียชีวิต แม่อยู่เมืองไทยเป็นผู้รับผลประโยชน์ประกัน ต้องทำอย่างไรค่ะ ตอนนี้มีคนแนะนำให้ขอ W7 เลขที่ผู้เสียภาษี แม่กรอกไม่เป็นและไม่รู้ว่าต้องไปยื่นที่ไหนหรือส่งไปที่ไหนค่ะ และจากนั้นต้องทำอะไรอย่างไรอีกรบกวนด้วยค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์, 2018, 09:23:39 AM โดย Su »

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ขอเรียนแนะนำดังนี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๙๙ กำหนดว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง”
ดังนั้นตามหลักกฎหมายแล้วสำหรับเงินประกันชีวิตนั้น ผู้เอาประกันคือ บุตรสาวสัญชาติสหรัฐอเมริกาของคุณเป็นผู้มีสิทธิระบุชื่อผลประโยชน์ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ดังนั้นบุตรสาวของคุณจึงมีสิทธิ์ที่จะระบุชื่อของคุณในกรมธรรม์ประกันชีวิตของเขา ให้คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้
ดังนั้นคุณควรดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ประการแรกให้คุณค้นหาเอกสารเก่าเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งจะมีหมายเลขกรมธรรม์    ชื่อ บริษัท และที่อยู่ของบริษัทประกันในสหรัฐอเมริกาที่ระบุให้คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ และเอกสารการชำระเบี้ยประกันของบุตรสาวของคุณเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อจะได้ทราบที่อยู่สถานที่ติดต่อในสหรัฐอเมริกาที่คุณต้องติดต่อเพื่อแจ้งยืนยันการใช้สิทธิของคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ ในกรณีที่คุณค้นเอกสารข้างต้นไม่พบ คุณอาจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งหรือภูมิลำเนาหรือสถานที่ติดต่อของบริษัทประกันดังกล่าวจากญาติสนิทหรือเพื่อนๆ ของบุตรสาวในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อยที่สุดให้ทราบชื่อบริษัทประกัน เพื่อให้คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของบริษัทประกันดังกล่าว ผ่านไปยังสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้ง ณ เลขที่ ๑๒๐ – ๑๒๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๔๐๐๐  โทรสาร ๐ ๒๐๕ ๔๑๓๑
๒. เอกสารที่คุณควรเตรียมไว้เพื่อส่งให้กับบริษัทประกันในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่
   ๒.๑ สำเนากรมธรรม์ประกันชีวิตรายนี้ที่ระบุให้คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์เมื่อบุตรสาวของคุณผู้เอาประกันถึงแก่มรณกรรม
   ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของคุณผู้รับผลประโยชน์
   ๒.๔ สำเนาใบมรณบัตรของบุตรสาวของคุณผู้เอาประกัน
   ๒.๕ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ passport ของคุณ และของบุตรสาวของคุณ (ถ้ามี)
   ๒.๖ เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทประกันต้องการ
ทั้งหมดควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกองนิติกรณ์และสัญชาติ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงในการติดต่อแจ้งสิทธิของคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันในประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนเอกสาร W.7 ที่คุณอ้างถึง คือ แบบฟอร์มการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือขอคืนภาษีสำหรับชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่พำนักทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และในต่างประเทศ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้มีรายได้จากแหล่งจ่ายเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นกรณีของคุณจึงควรติดต่อกับบริษัทประกันในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้มีหน้าที่จ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายนี้ให้ได้เสียก่อน เพื่อยืนยันให้บริษัทประกันจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าวว่าเป็นจำนวนเท่าใด แล้วจึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์ม W.7 เพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้ เพื่อจ่ายภาษีเงินได้ที่หักจากจำนวนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าวที่ได้รับคืนให้แก่กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
อนึ่งหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ คุณอาจนำเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวที่มีอยู่ตามข้อ ๒ มาพบและขอคำปรึกษาด้วยตนเองจากเจ้าหน้าที่ของ สฝคป. ได้ ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๒ ๑๕๓๒ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๑๗๙ ในเวลาราชการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ