ผู้เขียน หัวข้อ: อำนาจปกครอง การเปลี่ยนนามสกุลภายหลังการหย่า  (อ่าน 361 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
                คุณได้แต่งงานและมีบุตรกับสามีชาวออสเตรเลีย ดังนั้นบุตรของคุณจึงมี 2 สัญชาติ คือ สัญชาติไทย และสัญชาติออสเตรเลีย ขณะนี้บุตรของคุณพำนักอยู่ในประเทศไทย ต่อมาคุณได้เซ็นใบหย่าโดยสมัครใจให้สามีชาวออสเตรเลียโดยที่มิได้ระบุเรื่องอำนาจปกครองบุตร และมีข้อตกลงให้สามีส่งเสียค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตร แต่ต่อมาสามีผิดสัญญาไม่ยินยอมส่งเสียค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามข้อตกลง คุณจึงขอคำปรึกษาเรื่องที่คุณจะร้องขอสวัสดิการเงินช่วยอุปการะเลี้ยงดูบุตร และสวัสดิการด้านการศึกษาและอื่นๆ จากรัฐบาลออสเตรเลียให้แก่บุตรของคุณซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยว่าคุณมีสิทธิที่จะร้องขอจากประเทศไทยผ่านสถานทูตออสเตรเลียได้หรือไม่นั้น

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: อำนาจปกครอง การเปลี่ยนนามสกุลภายหลังการหย่า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 มกราคม, 2018, 02:14:36 PM »
สฝคป. ขอเรียนแนะนำ ดังนี้
           1. เนื่องจากบุตรของคุณมี 2 สัญชาติ คือ สัญชาติไทยตามสัญชาติของมารดา และสัญชาติออสเตรเลียตามหลักสายเลือดตามสัญชาติของบิดาซึ่งเป็นชาวออสเตรเลีย จึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐบาลออสเตรเลียให้บริการแก่พลเมืองที่มีสัญชาติออสเตรเลียตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้สวัสดิการเหล่านั้น เช่น เงินช่วยค่าเลี้ยงดูบุตร (Child Benefit) และสวัสดิการค่าเล่าเรียนฟรีจากรัฐบาลจะจ่ายหรือให้บริการ เฉพาะกับประชาชนชาวออสเตรเลียที่อาศัยหรือพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นหรือเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลียเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าว  สฝคป. ได้สืบค้นข้อมูลดังกล่าวจากทางอินเตอร์เน็ต คุณจึงควรสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อขอทราบรายละเอียด และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ องค์การดูแลด้านประชาสงเคราะห์ของออสเตรเลีย (Department of Human Services) ที่เว็บไซต์ :
https://www.human services.gov.au/individuals/subjects/australians=overseas
ดังนั้น หากต้องการให้บุตรได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐบาลออสเตรเลียให้แก่พลเมืองที่มีสัญชาติออสเตรเลียคุณอาจส่งบุตรไปพำนัก และศึกษาเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลียเพื่อให้บุตรของคุณได้เริ่มต้นการมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลออสเตรเลียเสียก่อน เนื่องจากบุตรของคุณถือสัญชาติออสเตรเลียตามบิดา จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้ง่ายกว่าคุณ อย่างไรก็ดี แบบฟอร์มการต่ออายุหนังสือเดินทางออสเตรเลียของบุตรต้องมีลายเซ็นของบิดาชาวออสเตรเลียรับรองด้วย เนื่องจากในใบหย่ามิได้ระบุเงื่อนไขให้ถอนอำนาจปกครองของบิดา หรือระบุให้คุณมีสิทธิถืออำนาจปกครองเพื่อดูแลบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้นคุณจึงต้องพยายามติดต่อบิดาชาวออสเตรเลียของบุตรให้ได้ เพื่อให้เขาเซ็นรับรองการต่ออายุหนังสือเดินทางออสเตรเลียของบุตร และให้เขาเป็นผู้ปกครองดูแลบุตรขณะที่พำนักอยู่ในออสเตรเลีย แม้จะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ควรรีบดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุตร
           2. ส่วนกรณีที่คุณ ซึ่งหย่ากับสามีชาวออสเตรเลียแล้ว จะขอติดตามบุตรเพื่อไปดูแล และไปหางานทำที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการเข้าไปพำนักเป็นระยะเวลายาวนานนั้น ในขณะนี้คงเป็นไปได้ยาก เพราะเมื่อคุณหย่ากับสามีแล้ว สิทธิในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียในฐานะภริยาของชาวออสเตรเลียเพื่อพำนัก และทำงานเป็นระยะเวลายาวนานก็หมดไป คุณคงขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ เช่น  วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น แต่ในอนาคตหากบุตรของคุณซึ่งมีสัญชาติออสเตรเลียพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรแล้ว คุณอาจจะได้รับสิทธิขอวีซ่าประเภทไปเยี่ยมญาติ ซึ่งสามารถพำนักในประเทศออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลายาวนานขึ้น
           3. การหย่าตามกฎหมายออสเตรเลียเป็นการหย่าโดยอาศัยคำพิพากษาของศาล การที่คุณยินยอมเซ็นใบหย่าให้สามีชาวออสเตรเลียไปแล้ว หากสำเนาใบหย่าที่คุณได้มาเป็นคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียให้หย่าตามความยินยอมของคุณก็มีผลทางกฎหมายทำให้การสมรสสิ้นสุดลงทันที แต่ถ้าสำเนาใบหย่าที่คุณได้มาเป็นเพียงสำเนาหนังสือยินยอมที่คุณยินยอมหย่าโดยความสมัครใจเท่านั้น การหย่าก็ยังไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ต้องรอให้ศาลออสเตรเลียมีคำพิพากษาให้หย่าตามหนังสือยินยอมดังกล่าวก่อน
           4. หากคุณได้สำเนาคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียให้หย่าตามข้อ 3 มาแล้ว คุณสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแจ้งนายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรืออำเภอซึ่งคุณมีภูมิลำเนาเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบันทึกฐานะครอบครัวว่าสถานะการสมรสของคุณได้สิ้นสุดลง เนื่องจากคุณได้หย่ากับสามีตามกฎหมายออสเตรเลียแล้ว และขั้นตอนต่อมาคุณต้องไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนามสกุลกลับไปใช้นามสกุลเดิมของคุณที่สำนักงานเขตหรืออำเภอดังกล่าวเพื่อให้ทางราชการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านของคุณเพื่อแก้ไขฐานทะเบียน        ข้อมูลราษฎรไทยของคุณให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะยึดถือเป็นหลักในการแก้ไขนามสกุลในเอกสารราชการประเภทอื่นๆ ต่อไป เช่น หนังสือเดินทาง เป็นต้น

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ