ผู้เขียน หัวข้อ: การแปลงสัญญาสามีต่างชาติเป็นคนไทย  (อ่าน 485 ครั้ง)

yaowaluk

  • Guest
  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
การแปลงสัญญาสามีต่างชาติเป็นคนไทย
« เมื่อ: 29 พฤศจิกายน, 2017, 03:22:00 PM »
สวัสดีคะ
ดิฉันมีสามีเป็นคนจีน แต่งงาน ประมาณ 7 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คนค่ะ แล้วสามีทำงานมี work permit ตั้งแต่ปี 51 รวมประมาณ 9 ปีค่ะ โดยมีเงินได้ต่อเดือน 35,000 ประมาณ 8 ปี  แล้วปีที่ 9 คือปี 60 มีเงินได้ต่อเดือน ที่ 40,000 บาทค่ะ แล้วถ้าต้องการที่จะขอแปลงสัญญาติไทย work permit ที่ทำมานานถึง 9 ปี สามารถทำได้เลยไหมค่ะ แล้วได้รับสิทธิพิเศษ ระยะเวลาในการมี work permit ไหมค่ะ แล้วมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกไหมค่ะ รวมถึงอยากทราบค่าธรรมเนียม ทั้งหมดโดยประมาณนะค่ะ ที่ต้องจ่ายกรณีขอแปลงสัญชาติค่ะ

รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ  :) :) :)

korpor

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 565
    • อีเมล์
Re: การแปลงสัญญาสามีต่างชาติเป็นคนไทย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 มกราคม, 2018, 10:56:42 AM »
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า การได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวนั้นอาจได้มาโดยการขอแปลงสัญชาติตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการแปลงสัญชาติมีดังนี้             
          1. มีอาชีพสุจริต  โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด  และจะต้องมีรายได้  ดังนี้
           1.1 กรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย  ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท/เดือน
           1.2กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย เช่น สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือมีบุตรหรือเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า  40,000 บาท /เดือน  เพราะฉะนั้นตามกรณีของสามีคุณถือว่าเป็นกรณีมีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กับประเทศไทย คือสมรสกับ บุคคลผู้มี สัญชาติไทย สามีคุณจึงจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000 บาท / เดือน โดยแสดงหนังสือรับรอง เงินเดือน / รายได้เป็นหลักฐาน และแสดงหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี
          2.เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยแสดงหลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 5. มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเรื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับจากการได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐาน ทางทะเบียนราษฎร (ทร.14) ที่แสดงยืนยันได้ว่ามีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
          3.มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้ โดยจะต้องร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ พร้อมนี้ทั้งต้องผ่านการสัมภาษณ์ ดังนี้
          3.1 กรณีผู้ยื่นคำขอฯมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยการขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย 
           3.2 กรณีผู้ยื่นคำขอฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะทำงานระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติเป็นไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทย ที่ 1/2552 ลงวันที่ 17  ธันวาคม 2552  ผู้ยื่นคำขอจะต้องแสดงเอกสารที่ยื่นต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติและตั้งอยู่ในประเทศไทยอันเป็นการแสดงเจตนาของผู้ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยที่จะสละสัญชาติเดิมเมื่อได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้ว
           3.3 ผู้ยื่นคำขอจะต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน จึงจะได้รับการพิจารณา
           อย่างไรก็ดี  หลักเกณฑ์ตามข้อ2-3 ไม่นำมาใช้หากผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย  ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508  มาตรา 11 (4)
             อนึ่ง  แม้ว่าสามีคุณได้ทำงานมานานถึง 9 ปี  แต่ระยะเวลาในการทำงานดังกล่าวไม่อาจนำมาขอรับสิทธิพิเศษอะไรได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการให้แปลงสัญชาตินั้นคำนึงถึงเงินได้ว่ามีรายได้เท่าไรและต้องเสียภาษีที่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  ดั้นนั้นเมื่อสามีคุณทำงานมีรายได้ 40,000 บาทต่อเดือนนั้นจึงเข้าหลักเกณฑ์ที่จะยื่นคำขอแปลงสัญชาติไทยได้แต่ต้องนำหลักฐานการเสียภาษีมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  ทั้งนี้คุณสมบัติของการขอแปลงสัญชาติต้องเข้าเงื่อนไขอื่นๆข้างต้นด้วย
           ส่วนหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยนั้นให้คุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 5 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
2. สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 5 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน 2 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
4. รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอ ฯ ขนาด 2x2 นิ้วครึ่ง จำนวน 12 รูป และของคู่สมรส จำนวน 3 รูป (ชายใส่สูทผูกไท หรือชุดพระราชทาน หญิงแต่งกายสุภาพ)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว 5 ชุด (ผู้ยื่น , สามีหรือภรรยา และบุตร ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย)
7. หลักฐานการฝาก เงินธนาคาร หรือหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (ไม่ควรน้อยกว่า 80,000.-บาท)
8. หลักฐานการบริจาคการกุศลสาธารณะประโยชน์ (ไม่ควรน้อยกว่า 5,000.-บาท) และจะต้อง บริจาคมานานแล้ว ไม่ใช่บริจาคเพื่อมายื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
9. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ยื่นคำขอย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่สรรพกร รับรอง
10. หลักฐานของบริษัท ห้างร้านที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) และอื่น ๆ (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
11. ภาษีนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ย้อนหลัง 1 ปี กรณีผู้ยื่นคำขอมีหุ้นอยู่ในบริษัท หรือห้างร้าน
12. หนังสือรับรองการทำงานระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ออกโดยบริษัท หรือห้างร้านที่ผู้ยื่น คำขอทำงานและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราเป็นสำคัญ
13. สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวตนต่างด้าวของคู่สมรส และบุตรทุกคน หากมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้ถ่ายเอกสารมาประกอบด้วย จำนวน 2 ชุด
14. หลักฐานการศึกษาของผู้ยื่นคำขอและบุตรทุกคน
15. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพยานผู้รับรองความประพฤติ 2 ชุด (พยานผู้รับรองความประพฤติ 2 คน)
16. หนังสือรับรองบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศเดิมที่ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติอยู่
17. หนังสือรับรองของผู้ยื่นคำขอ ฯ ที่แสดงเจตนาจะสละสัญชาติเดิมจากสถานทูตหรือสถาน กงสุลของประเทศที่ตนมีสัญชาติและตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย
18. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด (ทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ)
           ในวันที่มายื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องมายื่นคำขอด้วยตัวเองและจะต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอมาชำระด้วย  จำนวน5,000.-บาท โดยยื่นคำขอได้ที่งานแปลงสัญชาติฝ่ายกฎหมายและวินัยกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการ  ตำรวจสันติบา อาคาร 24 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หากมีปัญหาหรือขัดข้อง ติดต่อ และสอบถามได้ที่ โทร.0-2252-1714 ,0-2252-2708 , 0-2205-2970 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/files/naturalization.pdf
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ