ผู้เขียน หัวข้อ: รับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรม  (อ่าน 1340 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 577
  • อีเมล์
รับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรม
« เมื่อ: 08 พฤศจิกายน, 2017, 02:50:47 PM »
               ตามที่คุณได้สอบถามมาว่า คุณต้องการที่จะรับน้องสาวต่างบิดาเป็นบุตรบุญธรรม โดยคุณมีอายุ 34 ปี น้องสาวอายุ 16 ปี  มารดาเสียชีวิตแล้วแต่บิดาของน้องสาวยังมีชีวิตอยู่  และคุณได้สอบถามบิดาของน้องสาวแล้ว บิดาไม่ขัดข้องและยินยอม  คุณจึงสอบถามว่าจะสามารถรับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรมได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง  นั้น

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 577
  • อีเมล์
Re: รับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน, 2017, 02:52:11 PM »
         สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ  (สฝคป.) ขอเรียนว่า
            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในหมวดเรื่องบุตรบุญธรรม นั้นได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
           1.  หลักเกณฑ์เรื่องอายุของผู้จะรับบุตรบุญธรรม  ซึ่ง มาตรา  1598/19  วางหลักไว้ว่า  บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีจะรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ แต่ผู้นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี” ดังนั้นกรณีเรื่องอายุของคุณตามที่คุณบอกมาคือคุณมีอายุ 34 ปี และน้องสาวของคุณมีอายุ 16 ปี จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าผู้จะรับมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีและผู้จะรับมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี ซึ่งกรณีของคุณคุณมีอายุมากกว่าน้องสาว 18 ปี   กรณีอายุของคุณจึงไม่ใช่ปัญหาในการรับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรม
            2.  หลักเกณฑ์เรื่องที่กรณีที่ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์ด้วย  ซึ่งตามมาตรา 1598/21 วางหลักไว้ว่า  การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง   กรณีตามข้อเท็จจริงที่คุณบอกว่าได้สอบถามฝ่ายบิดาของน้องสาวแล้วว่าต้องการจะรับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรม  และบิดาของน้องสาวบอกว่าไม่ขัดข้องและยินยอมส่วนมารดาได้เสียชีวิตแล้ว  ดังนั้นตามหลักเกณฑ์เรื่องการให้ความยินยอมของบิดาผู้เยาว์จึงไม่มีปัญหา     
              ดังนั้น  กรณีของคุณคุณจึงสามารถที่จะจดรับทะเบียนรับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรมได้แต่ต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติของการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมดังนี้
               1. กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งกรณีนี้คุณมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอม ณ ที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอหรือที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัด
   * เมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอนุมัติให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ ให้นำหนังสือแจ้งคำอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าวไปร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขต แห่งใดก็ได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วยคือ
              - เอกสารของผู้จะรับบุตรบุญธรรม  1. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา  3. ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)  4. ทะเบียนสมรส กรณีจดทะเบียนสมรส
            - เอกสารของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม  1. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  3. ใบสูติบัตร พร้อมสำเนา  4.บัตรประชาชนของบิดาเด็ก  5. ทะเบียนบ้านของบิดาเด็ก
              อนึ่ง ตามข้อเท็จจริงที่คุณแจ้งมาคือ คุณไม่ได้บอกว่าคุณมีคู่สมรสหรือไม่  อย่างไรก็ตามตามหลักกฎหมายแล้วหากคุณได้จดทะเบียนสมรส การที่คุณจะไปรับใครเป็นบุตรบุญธรรม คู่สมรสของคุณต้องให้ความยินยอมด้วย ดังนั้นในวันที่คุณไปจดทะเบียนรับน้องสาวเป็นบุตรบุญธรรมถ้าคุณมีคู่สมรสคุณควรพาคู่สมรสไปด้วยพร้อมให้นำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสไปด้วย และให้พาบิดาของเด็กไปด้วยเพื่อจะได้เซ็นหนังสือให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน
                 ทั้งนี้คุณสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรับบุตรบุญธรรมได้ที่         กรมการปกครอง โทรสายด่วน 1548   และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์  www.bord.dopa.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ