ผู้เขียน หัวข้อ: ค่าเลี้ยงดูบุตร  (อ่าน 1361 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 577
  • อีเมล์
ค่าเลี้ยงดูบุตร
« เมื่อ: 06 พฤศจิกายน, 2017, 10:59:14 AM »
                  ตามที่คุณได้สอบถามว่า หญิงไทยกับสามีชาวอเมริกันอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๑ คน อายุ ๒ ขวบ ซึ่งบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายไทยแล้ว ปัจจุบันบิดาส่งเสียค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้านเป็นรายเดือน อยากทราบว่า
๑. สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อรับรองว่าบิดาจะส่งเสียเลี้ยงดูบุตรไปจนบรรลุนิติภาวะได้หรือไม่
๒. จะสามารถทราบได้อย่างไรว่าบิดาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลของเขาหรือไม่ และหากได้รับ สามารถดำเนินการให้เงินดังกล่าวเข้าบัญชีของบุตรโดยตรงได้หรือไม่

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 577
  • อีเมล์
Re: ค่าเลี้ยงดูบุตร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน, 2017, 11:00:28 AM »
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนให้ทราบดังนี้
   ๑. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เด็กที่เกิดจากบิดาและมารดาที่ไม่ได้สมรสกัน แต่บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร เด็กย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้น และบิดามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย โดยไม่ต้องทำสัญญาแต่อย่างใด
   ในกรณีที่คุณประสงค์จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อระบุจำนวนเงินที่บิดาจะต้องจ่ายเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ก็สามารถทำได้ซึ่งเป็นไปตามหลักของการทำนิติกรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป โดยทำเป็นสัญญา ๒ ฝ่าย (บิดา-มารดาของเด็ก) แสดงเจตนาของคู่สัญญาที่ตกลงกันว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไร รวมถึงในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาจะมีการบังคับอย่างไร เป็นต้น จากนั้นให้คู่สัญญาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน สัญญาดังกล่าวย่อมมีผลบังคับคู่สัญญาได้ตามกฎหมาย
   อย่างไรก็ตาม การบังคับตามสัญญาในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญา หากคุณดำเนินการฟ้องคดีเพื่อบังคับให้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อศาลไทย คำพิพากษาของศาลย่อมใช้บังคับได้เฉพาะทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้น ดังนั้น หากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องถูกบังคับคดี คือ บิดาของเด็ก ไม่มีทรัพย์สินใดๆ อยู่ในประเทศไทย ก็จะไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้

   ๒. เงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
   เนื่องจากการได้รับสิทธิประโยชน์หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลของพลเมืองประเทศใดนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประเทศหรือหน่วยงานผู้ให้สิทธิเป็นผู้กำหนด และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้มีสิทธิย่อมได้รับความคุ้มครอง อีกทั้งการได้รับสิทธิต่างๆ ดังกล่าว มีลักษณะเป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่น เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจศาลของประเทศนั้นๆ บังคับ เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการฟ้องคดีที่บุคคลนั้นเป็นคู่ความในคดี ดังนั้น ในกรณีที่คุณประสงค์จะทราบว่าบิดาของเด็กได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือไม่ จะต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่จ่ายเงินนั้นโดยตรง และการดำเนินการเพื่อให้เงินเข้าบัญชีของบุตรได้หรือไม่
ก็ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้จ่ายเงินเป็นผู้กำหนดนั่นเอง

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ