ผู้เขียน หัวข้อ: ความแตกต่างของการจดทะเบียนสมรสในไทยและในเยอรมัน  (อ่าน 840 ครั้ง)

Sarisa

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
ขอเรียนสอบถามความแตกต่างโดยผลของกฎหมายระหว่างการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย กับ จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมันค่ะ ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ ความคุ้มครองต่าง ๆ ค่ะ

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: ความแตกต่างของการจดทะเบียนสมรสในไทยและในเยอรมัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน, 2017, 12:31:49 PM »
เรียน คุณ Sarisa
ตามที่คุณสอบถามความแตกต่างโดยผลของกฎหมายระหว่างการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย กับจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ สวัสดีการ ความคุ้มครองต่างๆ นั้น
เป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้างมาก
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอความชัดเจนในคำถามของคุณเพิ่มเติมด้วย
1.ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ที่คุณถามนั้น คุณหมายถึง สิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีกับภริยา ตามกฎหมายไทย และ/หรือ กฎหมายเยอรมัน ภายหลังการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย และ/หรือ กฎหมายเยอรมัน ใช่หรือไม่
2.ในส่วนของคำถามเรื่องสวัสดิการและความคุ้มครองต่างๆ ที่คุณถามมานั้น ขอให้คุณเจาะจงด้วยว่า คุณหมายถึงสวัสดิการและความคุ้มครองอะไร/ด้านใด/กรณีใด และให้แก่ใคร เพื่อที่ สฝคป. จะได้สืบค้นหาข้อมูลให้คุณต่อไปได้ตรงกับที่คุณต้องการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งคำถามของคุณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นให้แก่เราด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: ความแตกต่างของการจดทะเบียนสมรสในไทยและในเยอรมัน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน, 2017, 01:53:33 PM »
เรียน คุณ Sarisa
ตามที่คุณถามเรื่องความความแตกต่างโดยผลของกฎหมายระหว่างการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย กับจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ ความคุ้มครองต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
ต่อมาสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ได้ขอความชัดเจนในคำถามของคุณเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากคุณแต่อย่างใด
สฝคป. ขอเรียนว่า ขอให้คุณให้ความชัดเจนในคำถามของคุณเพิ่มเติมโดยเร็ว เพื่อที่ สฝคป. จะได้ค้นข้อมูลตอบคำถามที่คุณได้ตรงกับปัญหาที่คุณต้องการทราบหรือปัญหาที่คุณประสบอยู่
ทั้งนี้ หากคุณไม่ให้ความชัดเจนเพิ่มเติม สฝคป. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามของคุณเฉพาะที่ชัดเจนเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สฝคป.

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า เนื่องจาก สฝคป. ได้ขอความชัดเจนในคำถามของคุณเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ว่าคุณหมายความถึง สิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีกับภริยา ใช่หรือไม่ และสวัสดิการและความคุ้มครองต่างๆ นั้น คุณหมายถึงสวัสดิการและความคุ้มครองในด้านใดและให้แก่ใคร เพื่อที่จะใช้ในการตอบคำถามของคุณ ซึ่งได้สอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวเพิ่มเติมไปยังคุณแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ และ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๒ ครั้ง แต่คุณไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาแต่อย่างใด สฝคป. จึงขอเรียนตอบคำถามเบื้องต้นของคุณในลักษณะทั่วไปพอสังเขป ดังนี้
๑. โดยผลของกฎหมาย การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย กับจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมันนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ชายและหญิงที่ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยหรือประเทศเยอรมันแล้ว ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีและภริยากันทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน
๒. ผลของกฎหมายจากการแต่งงานตามกฎหมายไทย ทำให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีและภริยาต่อกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว เช่นในหมวด ๓ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา มาตรา ๑๔๖๑ บัญญัติไว้ว่า สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และสามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน เป็นต้น
๓. ผลของกฎหมายจากการแต่งงานตามกฎหมายเยอรมัน ไม่ทำให้ได้สิทธิหรือเสียสิทธิเกี่ยวกับสัญชาติ ตามกฎหมายพื้นฐานเยอรมัน (Article 16(1), Grundgesetz (Basic Law)) ส่วนสิทธิในทรัพย์สินและหน้าที่อุปการะซึ่งกันและกัน เป็นไปตามกฎหมายแพ่งเยอรมัน (the Civil Code) ความรับผิดชอบของบุตรและผู้ปกครอง และการใช้นามสกุล โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ “FAMILY LAW IN GERMANY”, Published on April 24, 2017 by Navin Kumar Jaggi (ข้อมูลจาก https://www.linkedin.com/pulse/family-law-germany-navin-kumar-jaggi) และกฎหมายเยอรมันที่พึงรู้ เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวใน “อยู่เยอรมัน คู่มือคนไทย ฉบับกระเป๋า” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสมรส สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส สัญญาคู่สมรส ทรัพย์สินของคู่สมรส การใช้นามสกุลหลังการสมรสและการหย่า เป็นต้น  (ข้อมูลจากเว็บไซด์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีhttp://thaiembassy.de/site/index.php/th/interesting-information-about-germany/manual-for-thais-in-germany)
อนึ่ง ในเรื่องสวัสดิการและความคุ้มครองต่างๆ หากคุณยังประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมประการใด โปรดสอบถาม สฝคป. เข้ามาใหม่ได้ โดยขอให้คุณให้รายละเอียดที่มากเพียงพอและเจาะจงในประเด็นปัญหาของคุณ เพื่อที่ สฝคป. สามารถใช้เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการช่วยหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป หรืออาจมาพบพนักงานอัยการเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการสูงสุดฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ชั้น ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ