ผู้เขียน หัวข้อ: การเรียกคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง  (อ่าน 7994 ครั้ง)

Administrator

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 412
  • อีเมล์
ด้วยผู้ร้องได้มาร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อสำนักงานอัยการพิเศษคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ว่าผู้ร้องประสงค์จะเรียกคืนทรัพย์สินของผู้ร้องจากนางสาว ก โดยผู้ร้องแจ้งว่าผู้ร้องได้อยู่กินกับนางสาว ก โดยมิได้มีการจดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรด้วยกัน ที่ประเทศอังกฤษ ประมาณ 3 - 4 ปี ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2550 ผู้ร้องและนางสาว ก ได้ย้ายกลับมาอาศัยอยู่ประเทศไทยที่บ้านของนางสาว ก โดยผู้ร้องได้ขายบ้านซึ่งเป็นของผู้ร้องที่ประเทศอังกฤษและขนส่งทรัพย์สิน เช่น ชั้นวางหนังสือ โต๊ะทำงาน เป็นต้น จากบ้านของผู้ร้องมายังบ้านของนางสาว ก ที่ประเทศไทย แต่ขณะนี้ผู้ร้องกับนางสาว ก มาไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันแล้ว ผู้ร้องได้ออกมาเช่าโรงแรมอยู่ ผู้ร้องประสงค์ที่จะได้ทรัพย์สินของผู้ร้องที่ผู้ร้องส่งมาจากประเทศอังกฤษคืนจากนางสาว ก แต่นางสาว ก แจ้งผู้ร้องว่าจะให้ทรัพย์สินทั้งหมดคืนถ้าผู้ร้องจ่ายเงินให้นางสาว ก จำนวน 1,500,000 บาท ผู้ร้องยินยอมที่จะจ่ายให้นางสาว ก จำนวน 170,000 บาท เท่านั้น ผู้ร้องและนางสาว ก ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ร้องจึงมาที่ สฝคป. เพื่อขอรับคำปรึกษาว่ากรณีเช่นนี้ผู้ร้องจะต้องดำเนินการอย่างไรทางกฎหมายเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินคืน และขณะนี้ผู้ร้องไม่ประสงค์ที่จะเจรจาต่อรองกับนางสาว ก แต่อย่างใดและจะไม่ยอมจ่ายเงินจำนวน 170,000 บาท ให้นางสาว ก แล้ว

Administrator

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 412
  • อีเมล์
พิจารณาแล้ว ตามกรณีของผู้ร้องนี้เป็นเรื่องที่มีการโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ที่บัญญัติว่า “ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”  ตามที่ผู้ร้องแจ้งว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องแต่ผู้เดียวที่มีมาตั้งแต่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ และบางชิ้นก็เป็นของมารดาผู้ร้อง ผู้ร้องประสงค์จะได้คืนแต่นางสาว ก ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าไปในบ้านเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้ร้องคืน กรณีนี้เมื่อผู้ร้องและนางสาว ก ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะต้องสิทธิทางศาลดำเนินการฟ้องร้องทางคดีเพื่อติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ดังกล่าว ผู้ร้องรับทราบในข้อกฎหมายแล้วและประสงค์ที่จะติดต่อทนายความเพื่อดำเนินการทางศาลให้ เนื่องจากผู้ร้องไม่ประสงค์ที่จะเจรจาตกลงกับนางสาว ก อีกต่อไป