ผู้เขียน หัวข้อ: การฟ้องเรียกค่าตอบแทนจากการเสียชีวิตขณะทำงาน  (อ่าน 7666 ครั้ง)

Administrator

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 412
  • อีเมล์
ผู้ร้องได้มาร้องขอคำปรึกษากฎหมายต่อสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ เรื่องเงินอันพึงได้จากการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง สัญชาติอังกฤษ ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท ข. ความว่า ผู้ร้องและสามีจดทะเบียนสมรสกันในประเทศไทย สามีเป็นลูกจ้างบริษัท ข. ลักษณะการจ้างงานเป็นการจ้างงานชั่วคราวระยะสั้น และเมื่อสามีผู้ร้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศไนจีเรียได้ติดเชื้อไวรัสและเจ็บป่วยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2548 และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไนจีเรียมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2548 เดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศไนจีเรียและประเทศไทยเป็นระยะ ในครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตสามีผู้ร้อง ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอรับเงินอันพึงได้จากการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง จากบริษัท ข. จึงได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากกองคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างแดน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต่อมาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ได้มีหนังสือถึงบริษัท ข. เพื่อตรวจสอบเรื่องตามคำร้องของผู้ร้อง
บริษัท ข. ได้มีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอนว่า ในปี พ.ศ. 2548 สามีผู้ร้อง ทำงานกับบริษัท ข. ในลักษณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีระยะเวลาการทำงานสี่ช่วง คือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2548, วันที่ 15 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2548, วันที่ 29 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2548 และวันที่ 3 สิงหาคม – 8 กันยายน 2548 ในระหว่างการทำงาน สามีผู้ร้อง          มีสุขภาพแข็งแรงดีปรากฏตามใบรับรองแพทย์ในประเทศไนจีเรียที่สามีผู้ร้องนำมาแสดงครั้งสุดท้ายก่อนที่ บริษัท ข. จะรับสามีผู้ร้อง เข้าทำงานต่อ บริษัท ข. ได้รับแจ้งจากสามีผู้ร้อง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ว่า สามีผู้ร้อง ผ่านการตรวจสุขภาพแล้ว โดยสามีผู้ร้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี และขอให้บริษัท ข. รอหนังสือยืนยันผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 บริษัท ข. ได้รับแจ้งว่าสามีผู้ร้อง เสียชีวิตแล้ว โดยสาเหตุการเสียชีวิตตามรายงานของแพทย์ในประเทศไนจีเรียและตามที่ปรากฏในมรณบัตรนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของสามีผู้ร้อง ที่ประเทศไนจีเรีย รวมทั้งสัญญาจ้างงานระหว่างบริษัท ข. และสามีผู้ร้อง ก็ได้สิ้นสุดลงก่อนสามีผู้ร้อง จะเสียชีวิตหลายสัปดาห์ บริษัท ข. จึงไม่น่าจะต้องรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของสามีผู้ร้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัท ข. และหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศดังอ้าง
อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ได้มีคำแนะนำให้ผู้ร้องมาขอรับคำปรึกษากฎหมายจากสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศว่า ผู้ร้องมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท ข. อย่างไรบ้าง เพื่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จะได้มีหนังสือแจ้งความรับผิดทางกฎหมายให้บริษัท ข. ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Administrator

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 412
  • อีเมล์
Re: การฟ้องเรียกค่าตอบแทนจากการเสียชีวิตขณะทำงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 มีนาคม, 2008, 10:17:50 AM »
กรณีตามคำร้องมีปัญหาต้องพิจารณาว่าสามีของผู้ร้องเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้บริษัท ข. หรือไม่  ตามหนังสือของบริษัท ข. ถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ซึ่งมีเนื้อความเป็นภาษาไทยปรากฏตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ดังอ้างถึง บริษัท ฯ มีแต่เพียงคำกล่าวอ้างว่า บริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินจากการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง เนื่องจาก สามีผู้ร้อง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีในระหว่างทำงานให้กับบริษัท  สาเหตุการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง ไม่ได้มีสาเหตุจากการทำงานให้กับบริษัท ข. และสามีผู้ร้อง เสียชีวิตหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วหลายสัปดาห์ โดยที่บริษัท ข. ไม่ได้มีหลักฐานมาแสดงประกอบข้ออ้างของตนแต่อย่างใด
      การจะพิจารณาว่า บริษัท ข. จะต้องรับผิดจ่ายเงินจากการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง หรือไม่นั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาก่อนว่าสามีผู้ร้องเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใด หากสามีผู้ร้อง เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้บริษัท ข. แล้ว บริษัท ข. ต้องรับผิดจ่ายเงินจากการเสียชีวิตของสามี  ผู้ร้อง ให้แก่ครอบครัวของสามีผู้ร้อง แต่หากสามีผู้ร้อง เสียชีวิตเนื่องจากเหตุอื่นที่ไม่ได้มีเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับบริษัท ข. แล้ว บริษัท ข. ก็ไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินจากการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน จึงจำเป็นต้องเรียกให้บริษัท ข. ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจสุขภาพของสามีผู้ร้อง ในระหว่างทำงานให้กับบริษัท ข.
2. รายงานของแพทย์ในประเทศไนจีเรียและตามที่ปรากฏในมรณบัตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง
3. สัญญาจ้างงานระหว่างบริษัท ข. กับสามีผู้ร้อง ในปี พ.ศ. 2548  
      ซึ่งถ้าหากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสามีผู้ร้อง มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีในระหว่างทำงานให้กับบริษัท ข. และปรากฏตามรายงานของแพทย์ในประเทศไนจีเรียและใน      มรณบัตรว่าสาเหตุการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง ไม่ได้มีเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับบริษัท ข. ประกอบกับสัญญาจ้างงานระหว่างบริษัท ข. กับสามีผู้ร้อง ได้สิ้นสุดลงแล้วขณะที่สามีผู้ร้อง เสียชีวิต บริษัท ข. ก็ไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของสามีผู้ร้อง ให้แก่ครอบครัวของสามีผู้ร้อง เนื่องจากสามีผู้ร้อง ไม่ได้เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้กับบริษัท ข. อันบริษัท ข. จะต้องรับผิดชอบ