ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ  (อ่าน 160 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 577
  • อีเมล์
             ตามที่คุณได้สอบถามมาว่า คุณต้องการจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวอิรัก แต่ในประเทศไทยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจำประเทศไทย คุณจึงขอคำปรึกษาและขอรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและวิธีการดำเนินการในการจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวอิรัก

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 577
  • อีเมล์
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.)พิจารณาแล้วขอเรียนว่า  การที่หญิงไทยจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น การดำเนินการที่จะให้มีผลว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศนั้น ในการดำเนินการคู่สมรสจะต้องดำเนินการจดทะเบียนตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ โดยต้องจดทะเบียนสมรสทั้งตามกฎหมายไทยและตามกฎหมายอิรัก ในส่วนของกฎหมายไทย คุณและสามีสามารถดำเนินการจดทะเบียนสมรสโดยแสดงความยินยอมที่จะสมรสต่อหน้านายทะเบียน ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอแห่งใดก็ได้ในประเทศไทยโดยคู่สมรสทั้งสองต้องเดินทางไปจดทะเบียนสมรสพร้อมกันและให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้       
 สำหรับคู่สมรสที่เป็นคนสัญชาติไทย
        1.  บัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ บัตรข้าราชการ
          2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
          3.  หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
                  3.1 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
                  3.2 สมรสกับคู่สมรสเดิม
                  3.3 มีใบรับรองแพทย์แสดงว่า มิได้ตั้งครรภ์
                  3.4 มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้
        4.  ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)
   คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ
        1. หนังสือเดินทาง
        2. ใบรับรองโสด
        3. ใบหย่า(ถ้ามี)
   4. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)
        หมายเหตุ  กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติต้องมีหนังสือรับรองคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเสรีภาพในการสมรสซึ่งออกโดยทางการของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติ

 กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายประเทศอิรัก อาจทำได้ 2 กรณีคือเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอิรักหรือ ถ้าคู่สมรสไม่สะดวกที่จะเดินทางไปจดทะเบียนสมรสกันที่ประเทศอิรักได้ นั้น จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (เว็บไซด์ http://www.kingtranslations.com/blogแต่งงานกับชาวต่างชาติ-2/) พบว่าในการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายประเทศอิรักนั้น คู่สมรสก็สามารถเดินทางไปจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัคราชทูตอิรัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้
    ในการจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตอิรัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอให้คุณหรือสามีติดต่อสอบถามไปยัง Iraqi Embassy in Kuala Lumpur, Malaysia2 Jalan Langgak GolfOff Jalan Tun Razak55000 Kuala LumpurMalaysia
TELEPHONE   (+60) 3 2148 0650    (+60) 3 2148 0555 / 0721
FAX   (+60) 3 2141 4331
EMAIL- embiraqkl@yahoo.com  iraqiakl@streamyx.com
WEBSITE -  mofamission.gov.iq/en/Malaysia

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ