ผู้เขียน หัวข้อ: กรณีแต่งงานกับคนไทยที่ถือ Passport Netherlands แต่อาศัยในประเทศอังกฤษ  (อ่าน 533 ครั้ง)

kkttww

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
แฟนเป็นคนไทยที่ทำงานที่ประเทศอังกฤษค่ะ อยู่ที่ประเทศอังกฤษมานานแล้วมีบัตรประชาชนของประเทศอังกฤษ เพียงแต่ถือพาสปอตและสัญชาติของเนเธอร์แลนด์ค่ะ ซึ่งคนถือพาสปอตและสัญญาติเนเธอร์แลนส์ไม่สามารถถือสองพาสปอตได้ ถ้าแต่งงานกันจะสามารถแต่งที่ประเทศอังกฤษและอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้มั้ยคะ แล้วทำตามขั้นตอนขอวีซ่าแต่งงานตามปกติ หรือต้องกลับไปแต่งที่เนเธอร์แลนด์แล้วไม่มีสิทธิพำนักอาศัยที่ประเทศอังกฤษ และต้องให้แฟนและตัวเราย้ายไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์คะ

หรือมีวิธีไหนแนะนำบ้างมั้ยคะ อย่างเช่นให้แฟนสอบ Live UK เพื่อขอพาสปอต UK แล้วสละ พาสปอตเนเธอร์แลนด์

ขอบคุณค่ะ

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
เรียน kkttww
ตามที่คุณแจ้งว่า แฟนของคุณเป็นคนไทยที่ทำงานที่ประเทศอังกฤษ ถือพาสปอร์ตและสัญชาติเนเธอร์แยนด์ ซึ่งคนถือพาสปอร์ตและสัญชาติเนเธอแลนด์ไม่สามารถถือสองพาสปอร์ตได้ นั้น
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนถามเพิ่มเติมว่า
๑. แฟนของคุณนั้นได้ขอสละสัญชาติไทยแล้วหรือไม่ การขอสละสัญชาติไทยนั้นได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือไม่
๒. แฟนของคุณมีบัตรประชาชนของประเทศอังกฤษนั้น นั่นคือแฟนคุณได้เป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษแล้วถูกต้องหรือไม่
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้คำแนะนำแก๋คูณต่อไป ขอให้แจ้งข้อมูลตามที่ถามเพิ่มเติมโดยเร็วด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สฝคป.

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
เรียน คุณ kkttww
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ อยากทราบว่า
๑. คุณมีสัญชาติใด
๒. ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หากอยู่ในต่างประเทศ อยู่ในปรเเทศใด
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้คำแนพนำแก่คุณต่อไป ขอให้แจ้งข้อมูลตามที่ถามเพิ่มเติมโดยเร็วด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สฝคป.

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
เรียน คุณ kkttww
ตามที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ได้สอบถามข้อมูลจากคุณเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาให้คำแนะนำปรึกษาแก่คุณต่อไปเมื่อวันที่ 16 และ 19 พฤศจิกายน 2561 นั้น
คุณยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด สฝคป. จึงขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อที่ สฝคป. จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากคุณไม่แจ้งข้อมูลกลับมา สฝคป. อาจพิจารณายุติการให้คำแนะนำปรึกษาแก่คุณต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

kkttww

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
เรียน kkttww
ตามที่คุณแจ้งว่า แฟนของคุณเป็นคนไทยที่ทำงานที่ประเทศอังกฤษ ถือพาสปอร์ตและสัญชาติเนเธอร์แยนด์ ซึ่งคนถือพาสปอร์ตและสัญชาติเนเธอแลนด์ไม่สามารถถือสองพาสปอร์ตได้ นั้น
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนถามเพิ่มเติมว่า
๑. แฟนของคุณนั้นได้ขอสละสัญชาติไทยแล้วหรือไม่ การขอสละสัญชาติไทยนั้นได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือไม่
๒. แฟนของคุณมีบัตรประชาชนของประเทศอังกฤษนั้น นั่นคือแฟนคุณได้เป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษแล้วถูกต้องหรือไม่
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้คำแนะนำแก๋คูณต่อไป ขอให้แจ้งข้อมูลตามที่ถามเพิ่มเติมโดยเร็วด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สฝคป.

สละสัญชาติไทยไปแล้วค่ะ เพราะไปอยู่เนเธอร์แลนด์ตั้งแต่เด็กๆ และเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศอังกฤษค่ะ

kkttww

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
เรียน คุณ kkttww
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ อยากทราบว่า
๑. คุณมีสัญชาติใด
๒. ตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หากอยู่ในต่างประเทศ อยู่ในปรเเทศใด
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้คำแนพนำแก่คุณต่อไป ขอให้แจ้งข้อมูลตามที่ถามเพิ่มเติมโดยเร็วด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สฝคป.

มีสัญชาติไทย และตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ แต่คบกันตอนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษค่ะ

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
ตามที่ผู้ร้องสอบถามว่า ถ้าผู้ร้องกับแฟนซึ่งเป็นคนไทยทำงานที่ประเทศอังกฤษ แต่งงานกันจะสามารถแต่งกันที่ประเทศอังกฤษได้หรือไม่ นั้น สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า สฝคป. ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) ให้แก่ผู้ร้องเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๖ , ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และยังได้ทวงถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ร้องต่อไป แต่จนถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ร้องยังไม่แจ้งรายละเอียดหรืออธิบายข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติมกลับมา ข้อมูล  ไม่เพียงพอในการพิจารณาให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องได้ สฝคป. จึงขอเรียนแนะนำว่า
๑. หากผู้ร้องประสงค์จะทำการสมรสกับแฟน โดยผู้ร้องและแฟน หรือผู้ร้องกับแฟนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงมีสัญชาติไทย โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิง ทั้งสองคนมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว สามารถทำการสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ คือทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยมีพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๙ และโปรดดูรายการเอกสารในการจดทะเบียนได้ที่ website ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน http://www.thaiembassy.org/london/th/services/82031-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
      ๒. หากผู้ร้องและแฟนประสงค์จะทำการสมรสตามกฎหมายอังกฤษและอยู่ที่ประเทศอังกฤษต่อไป ขอให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษที่ผู้ร้องและแฟนพักอาศัยอยู่ หรือหน่วยงานเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบ Live UK เพื่อขอหนังสือเดินทาง UK
      ๓. หากผู้ร้องประสงค์จะกลับไปแต่งงานที่เนเธอร์แลนด์ หรือควรจะให้แฟนสละหนังสือดินทางเนเธอร์แลนด์ เพื่อขอหนังสือเดินทาง UK หรือไม่นั้น ขอให้ผู้ร้องติดต่อศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Het Juridisch Locket) ซึ่งมีประมาณ ๓๐ ศูนย์ทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยค้นหาที่ตั้งศูนย์ได้ที่ www.jiridischloket.nl หรือติดต่อทางโทรศัพท์ภายในประเทศเนเธอร์แลนด์ 0900 – 8020 (ค่าบริการโทรนาทีละ € 0,25) ทางศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบริการให้คำปรึกษา โดยหากน้องสาวของคุณไม่สามารถสื่อสารภาษาเนเธอร์แลนด์หรือภาษาอังกฤษได้ สามารถให้ผู้อื่นช่วยโทรไปทำการนัดหมายเวลาโทรศัพท์อีกครั้ง เพื่อให้ทางศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวจัดหาล่ามภาษาไทยมาให้ความช่วยเหลือในการสื่อสารได้อีกด้วย

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ