ผู้เขียน หัวข้อ: การจดทะเบียนสมรส ระหว่างเพศเดียวกัน ชาย - ชาย  (อ่าน 591 ครั้ง)

ืBEBEE

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • อีเมล์
ผมอยากสอบถามว่าผมเป็นคนไทยพำนักอยู่ในประเทศไทยแต่มีแฟนชาวเยอรมันซึ่งเกษียณแล้วและใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ที่เมืองไทยด้วยกัน มีโครงการว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันที่ประเทศเดนมาร์ก ขอสอบถามว่า
1 การเดินทางไปจดเทียนสมรสเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง
2 การเดินทางไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยว (เชงเก้นวีซ่า )  ใช้วีซ่าตัวนี้ในการเดินทางไปจดทะเบียนใช่ไหมครับ
3 ถ้ามีการจดทะเบียนแล้ว เราจะมีสิทธิทางกฏหมายเท่าเทียมกับ คู่ชาย-หญิงไหม เช่น กรณีถ้าคู่สมรส(เยอรมัน)เสียชีวิต เรามีสิทธิจะได้รับเงินบำนาญจากทางเยอรมันเหมือนคู่สมรส ชาย-หญิงทั่วไปไหมครับ
4 ถ้ามีสิทธิ ได้รับเงินบำนาญตามข้อ 3  (มีสิทธิได้รับเงินบำนาญแต่ต้องมีอายุ 47ปี ขึ้นไป) ตอนนี้ผมอายุ 40ปี ถ้าสมมุติว่าแฟนเสียชีวิตตอนผมอายุ 45ปี เท่ากับว่าผมยังไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญต้องรอให้อายุครบ 47 ปีถึงต้องไปยื่นเรื่องใช่ไหมครับ
5 ผมเปิดบริษัทเล็กๆที่เมืองไทย มีรายได้ของตัวเองอยู่แล้ว ยังถือว่ามีสิทธิได้รับเงินบำนาญจากคู่สมรสอยู่ไหมในกรณีถ้าเค้าเสียชีวิต  (ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 573
  • อีเมล์
Re: การจดทะเบียนสมรส ระหว่างเพศเดียวกัน ชาย - ชาย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 สิงหาคม, 2018, 12:17:24 PM »
สฝคป. ขอเรียนแนะนำดังนี้
   1. ประเทศเดนมาร์กเป็นรัฐที่มีการยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบครัว และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศ หรือระหว่างชายกับหญิง ในเดนมาร์กบุคคลจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เมื่อแต่ละฝ่ายมีอายุครบ 18 ปี
          เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสได้แก่
   (1) หลักฐานที่มีการแสดงชื่อและที่อยู่ เช่น หนังสือเดินทาง(passport) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
(2) สูติบัตร
(3) ถ้าอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและหัวหน้าหน่วยงานเทศบาล
(4) เอกสารรับรองว่ามิได้เป็นญาติใกล้ชิด
(5) หนังสือรับรองความเป็นโสด กรณีเคยแต่งงานมาแล้วต้องมีหลักฐานการหย่า
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ ต้องแปลเป็นภาษาราชการของประเทศเดนมาร์ก
ที่มา : http://www.nyi.denmark.dk/en
   2. การเดินทางไปประเทศเดนมาร์กโดยวีซ่าท่องเที่ยว (เชงเก้นวีซ่า) หรือวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับเดินทางในกลุ่มประเทศตลาดร่วมยุโรปซึ่งออกโดยรัฐบาลเยอรมนีซึ่งเป็นสมาชิกของ Schengen Agreement นั้น สามารถใช้ได้ ในการเดินทางไปท่องเที่ยว และจดทะเบียนสมรส ในประเทศเดนมาร์กในขณะเดียวกันได้แต่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพำนักระยะยาวในประเทศเดนมาร์กไม่ได้
ที่มา : https://www.Schengen visa info.com/
   3.ประเทศเยอรมนี เป็นรัฐที่ให้การรับรองโดยผลของกฎหมายว่าการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันว่า มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิต(Civil partnerships) ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากรัฐ และมีหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด แม้จะไม่เต็มที่เท่ากับประเทศเดนมาร์กก็ตาม
ที่มา : http://en.wikipedia org//wiki/Recognition of same-sex union in Europe.
   ดังนั้นเมื่อจดทะเบียนสมรสกับแฟนเพศเดียวกันชาวเยอรมันแล้ว กฎหมายเยอรมันยอมรับให้คุณมีสิทธิทางกฎหมายเท่าเทียมกันเหมือนคู่สมรสชาย-หญิงเช่นกัน ในกรณีที่คู่สมรส(ชาวเยอรมัน) เสียชีวิตโดยหลักทั่วไปคุณจึงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญตกทอด สำหรับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่(เงินพ่อหม้าย) จากแหล่งจ่ายเงินบำนาญของเยอรมันเหมือนคู่สมรสชาย-หญิงทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแหล่งจ่ายเงินบำนาญในเยอรมันของคู่สมรสชาวเยอรมันของคุณด้วย
   4. ตามกฎหมายเงินบำนาญสำหรับแม่หม้ายหรือพ่อหม้ายฉบับใหม่(เริ่มใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคม 2002) ได้กำหนดผู้มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิรับเงินบำนาญประเภทนี้หลังจากที่คู่สมรสที่มีสิทธิรับเงินบำนาญตามปกติเสียชีวิตลงไว้ว่า ต้องมีอายุครบ 47 ปีแล้ว ดังนั้นถ้าคู่สมรส(เพศเดียวกัน) ชาวเยอรมันเสียชีวิต คุณต้องมีอายุครบ 47 ปีตามเงื่อนไขของกฎหมายเสียก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญประเภทนี้ คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โดยติดต่อที่ Auskunfit und Beratungsstellen Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, Germany.
ที่มา: จดหมายเวียนของสมาคมหญิงไทยในเยอรมนี(ธารา) ฉบับปีที่ 15 เล่มเดือนกันยายน พ.ศ.2550
   5. ส่วนเรื่องการประกอบอาชีพและรายได้ของคู่สมรสฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น เป็นรายละเอียดของเงื่อนไขที่แหล่งจ่ายเงินบำนาญแม่หม้ายของเยอรมันได้กำหนดไว้สำหรับการจ่ายเงินประเภทนี้ ซึ่งคุณสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ตามที่อยู่ของแหล่งจ่ายเงินบำนาญตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทส