กระดานถามตอบปัญหากฎหมาย

ปัญหากฏหมาย => ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: korpor ที่ 12 มีนาคม, 2018, 01:16:08 PM

หัวข้อ: ซื้อขายที่ดิน
เริ่มหัวข้อโดย: korpor ที่ 12 มีนาคม, 2018, 01:16:08 PM
              ตามที่คุณได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่คนแถวบ้านคุณจะซื้อที่ดินของคุณโดยที่ที่ดินของคุณได้ปลูกที่พักอาศัยอยู่แล้ว เขาได้มาคุยกับคุณว่าจะทำการแลกเปลี่ยนที่ดินโดยให้คุณย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งในที่ดินของเขาแล้วเขาจะนัดวันมาโอนที่ดินซึ่งทางคุณยังไม่ได้ตกลงว่าจะแลกหรือไม่  คุณจึงสอบถามว่าถ้าคุณตกลงแลกที่ดินหรือขายที่ดิน  คุณจะมีสิทธิ์ขอค่ารื้อถอนได้หรือไม่
หัวข้อ: Re: ซื้อขายที่ดิน
เริ่มหัวข้อโดย: korpor ที่ 12 มีนาคม, 2018, 01:17:05 PM
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า
              หลักกฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 518 บัญญัติว่า “อันว่าแลกเปลี่ยนนั้นคือสัญญาซึ่งคู่กรณีต่างโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้กันและกัน”ซึ่งตาม มาตรา  519 ให้นำบทบัญญัติในเรื่องซื้อขายมาใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้เป็นคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเป็นผู้ขายในส่วนทรัพย์สินซึ่งตนได้ส่งมอบและเป็นผู้ซื้อในส่วนทรัพย์สินซึ่งตนได้รับในการแลกเปลี่ยนนั้น  ซึ่งถ้าราคาทรัพย์สินของทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนใกล้เคียงกัน  ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน  แต่ถ้าราคาต่างกันมากก็ถือว่าเป็นเรื่องซื้อขาย   แต่เนื่องจากที่ดินที่จะแลกเปลี่ยนกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินกันนั้น คุณและเพื่อนบ้านต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เช่นนั้นสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินเป็นโมฆะ  สำหรับกรณีที่คุณสอบถามว่าถ้าคุณตกลงว่าจะแลกหรือขายที่ดินนั้นคุณจะมีสิทธิขอค่ารื้อถอนได้หรือไม่นั้น  ขอเรียนว่า  อยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าคู่สัญญามีความประสงค์อย่างไรหากสามารถตกลงราคากันว่าจะซื้อหรือขายกันในราคาเท่าไรคุณอาจจะตีราคาซื้อขายรวมค่ารื้อถอนไปเลยก็ได้  แต่หากเจตนาทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินกันคุณก็สามารถตกลงกับเพื่อนบ้านให้ชำระเงินค่ารื้อถอนพร้อมกับการโอนที่ดินด้วยก็ได้ ตามมาตรา 520
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ