ปรึกษาปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมาย ปัญหากฎหมาย ปรึกษาอัยการ คุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือกฎหมาย คนไทยในต่างประเทศ

  • English
  • Thai

ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ โดยการ สมัครสมาชิก เพื่อใช้บริการในส่วนของ ถาม-ตอบปัญหา
ชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประมวลภาพกิจกรรม

 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ณ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนไทยในต่างแดน ด้านแรงงานและกฎหมาย ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

เว็บไซต์เครือข่ายคนไทยในต่างแดน

จดหมายเวียน

ผู้ขอรับคำปรึกษาสามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ : 0-2142-1533
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
website : http://www.humanrights.ago.go.th
มาติดต่อที่สำนักงาน : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 :::คลิก
แผนที่:::

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 - 2551 โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
โดยการสนับสนุนของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |  ข้อยกเว้นความรับผิด
Start at 1 July 2008